TABLE I-1
2003 VERMONT CIVIL UNIONS
PLACE OF RESIDENCE
OF PARTY A AND PARTY B

PARTY A              PARTY B           
PLACE OF RESIDENCE   NUMBER   PLACE OF RESIDENCE   NUMBER
------------------   ------   ------------------   ------
 
ALABAMA          9   ALABAMA          8
ALASKA           4   ALASKA           4
ARIZONA          30   ARIZONA          30
ARKANSAS          3   ARKANSAS          3
CALIFORNIA        51   CALIFORNIA        51
COLORADO         11   COLORADO         11
CONNECTICUT        45   CONNECTICUT        44
DELAWARE          8   DELAWARE          7
FLORIDA          93   FLORIDA          93
GEORGIA          29   GEORGIA          29
IDAHO           2   IDAHO           1
ILLINOIS         31   ILLINOIS         29
INDIANA          20   INDIANA          20
IOWA            6   IOWA            7
KANSAS           8   KANSAS           7
KENTUCKY         12   KENTUCKY         12
LOUISIANA         6   LOUISIANA         7
MAINE           25   MAINE           25
MARYLAND         38   MARYLAND         40
MASSACHUSETTS      101   MASSACHUSETTS      101
MICHIGAN         29   MICHIGAN         29
MINNESOTA         20   MINNESOTA         20
MISSISSIPPI        3   MISSISSIPPI        3
MISSOURI         19   MISSOURI         19
NEBRASKA          4   NEBRASKA          4
NEVADA           5   NEVADA           5
NEW HAMPSHIRE       36   NEW HAMPSHIRE       37
NEW JERSEY        57   NEW JERSEY        54
NEW MEXICO         7   NEW MEXICO         7
NEW YORK         178   NEW YORK         181
NORTH CAROLINA      35   NORTH CAROLINA      33
OHIO           62   OHIO           62
OKLAHOMA         10   OKLAHOMA         10
OREGON           7   OREGON           8
PENNSYLVANIA       73   PENNSYLVANIA       80
RHODE ISLAND        9   RHODE ISLAND        9
SOUTH CAROLINA      12   SOUTH CAROLINA      11
TENNESSEE         8   TENNESSEE         8
TEXAS           46   TEXAS           47
UTAH            6   UTAH            6
VERMONT         144   VERMONT         138
VIRGINIA         36   VIRGINIA         36
WASHINGTON        18   WASHINGTON        18
WASHINGTON D.C.      11   WASHINGTON D.C.      12
WEST VIRGINIA       11   WEST VIRGINIA       10
WISCONSIN         7   WISCONSIN         8
WYOMING          1   WYOMING          1
CANADA           2   CANADA           3
OTHER           9   OTHER           9
UNKNOWN          0   UNKNOWN          0

TOTAL          1397   TOTAL          1397